បង្ហាញស៊េរីល

 • PET BANNER FOR ROLL UP-ECO

  ភតិសន្យាសម្រាប់ការតំឡើងតាមអេកូ

  លេខកូដធាតុ៖ DP-T004
  ឈ្មោះ៖ បដាផេកសម្រាប់រមៀលឡើងអេកូ
  បន្សំ: 320g PP + PET
  ទឹកថ្នាំ៖ ជ័រអេកូសូលីយូ UV
 • ECO HIGH GLOSSY PHOTOPAPER

  រូបថតអេកូហ្រ្គីនហ្គ្រេស

  លេខកូដធាតុ៖ DP-P006
  ឈ្មោះ៖ អេកូហ្វូតូហ្វូតូព្រីបហ្វូល័រ
  ការរួមបញ្ចូលគ្នា: ក្រដាសក្រដាស់ ២៦០ ក្រាម
  ទឹកថ្នាំ: អេកូសូលីនយូ
  ពាក្យសុំៈផ្ទាំងរូបភាពផ្ទាំងបដា X បង្ហាញជំហរ
 • MAGNETIC PP-ECO

  ក្រុមហ៊ុន MAGNETIC PP-ECO

  លេខកូដធាតុ៖ DP-T003
  ឈ្មោះ: ម៉ាញេទិកភីអេស - អេកូ
  បន្សំ: 130umPP
  ទឹកថ្នាំ៖ ជ័រអេកូសូលីយូ UV
  ការដាក់ពាក្យ: ជញ្ជាំងម៉ាញ៉េទិក
 • FRAME FABRIC-110G

  FRAME FABRIC-110G

  លេខកូដធាតុ៖ DP-C006
  ឈ្មោះ៖ ស៊ុមក្រណាត់ -១០ ក្រាម
  បន្សំ: ១១០ ក្រាម
  ទឹកថ្នាំ: Sub Latex UV
  ពាក្យសុំៈទង់បដា
 • ECO HIGH GLOSSY PHOTOPAPER (2)

  រូបភាពអេសអូអរខ្ពស់បំផុត (២)

  លេខកូដធាតុ៖ DP-P007
  ឈ្មោះ៖ អេកូហ្វូតូហ្វូតូព្រីបហ្វូល័រ
  ការរួមបញ្ចូលគ្នា: ក្រដាសក្រដាស់ ២៦០ ក្រាម
  ទឹកថ្នាំ: សារធាតុពណ៌
  ពាក្យសុំៈផ្ទាំងរូបភាពផ្ទាំងបដា X បង្ហាញជំហរ
 • MAGNETIC PET-ECO

  ម៉ាហ្សិនណេតភីធីអេក

  លេខកូដធាតុ៖ DP-P005
  ឈ្មោះ: ម៉ាញេទិកភីអេធី - អេក
  បន្សំ: ភីតធ័រ ៧៥um
  ទឹកថ្នាំ៖ ជ័រអេកូសូលីយូ UV
  ការដាក់ពាក្យ: ជញ្ជាំងម៉ាញ៉េទិក
 • FRAME FABRIC-105G

  FRAME FABRIC-105G

  លេខកូដធាតុ៖ DP-C005
  ឈ្មោះ៖ ស៊ុមក្រណាត់ -១៥០ ក្រាម
  បន្សំ: ១០៥ ក្រាម
  ទឹកថ្នាំ: Sub Latex UV
  ពាក្យសុំៈទង់បដា
 • BLACK BACK FABRIC FOR ROLL UP

  ប៊្លុកប៊្លុកប៊្លុកសម្រាប់ប្រមូលផ្តុំ

  លេខកូដធាតុ៖ DP-C010
  ឈ្មោះ៖ ក្រណាត់ខ្មៅសម្រាប់រមៀលឡើង
  បន្សំ: 270g
  ទឹកថ្នាំ៖ ជ័រអេកូសូលីយូ UV
 • ISOTROPIC MAGWALL 0.7MM

  ISOTROPIC MAGWALL ០.៧MM

  លេខកូដធាតុ៖ DP-M002
  ឈ្មោះៈអ៊ីសូត្រូពិចម៉ាញ៉េទិច ០.៧ ម
  បន្សំ: 0,7 ម
  ទឹកថ្នាំ៖
  ការដាក់ពាក្យ: ជញ្ជាំងម៉ាញ៉េទិក
 • FLAG FABRIC-220G

  FLAG FABRIC-220G

  លេខកូដធាតុ៖ DP-C002
  ឈ្មោះ: ទង់ក្រណាត់ - ២២០ ក្រាម
  បន្សំ: 220 ក្រាម
  ទឹកថ្នាំ: Sub Latex UV
  ពាក្យសុំៈទង់បដា
 • BACKLIT TEXTILE-230G

  BACKLIT TEXTILE-230G

  លេខកូដធាតុ៖ DP-C007
  ឈ្មោះៈវាយនភ័ណ្ឌខាងក្រោយ - ២៣០ ក្រាម
  បន្សំ: 230 ក្រាម
  ទឹកថ្នាំ: Sub Latex UV
  ការដាក់ពាក្យ: ប្រអប់បង្ហាញប្រអប់ភ្លើងខាងក្រោយ
 • ISOTROPIC MAGWALL 0.5MM

  ISOTROPIC MAGWALL 0.5MM

  លេខកូដធាតុ៖ DP-M001
  ឈ្មោះ: អ៊ីសូត្រូពិកម៉ាញ៉េទិច 0.5 ម
  បន្សំ: 0.5 ម
  ទឹកថ្នាំ៖
  ការដាក់ពាក្យ: ជញ្ជាំងម៉ាញ៉េទិក
123 បន្ទាប់> >> ទំព័រ ១ / ៣